Latih tubi Soalan Inferens 2019


AssalamualaikumApa itu inferens?... Daripada segi bahasa formalnya, inferens adalah "kesimpulan awal". Tapi, untuk lebih memahaminya, dalam bahasa tidak formal bermaksud "sebab yang mungkin". ini bermaksud, bila timbul sesuatu permasalahan, kita mungkin akan cuba meneka-neka pelbagai sebab yang dirasakan relaven dengannya. Namun, ia masih tidak boleh dianggap sebagai "sebab yang betul" selagi tidak dijalankan sebarang penyiasatan (eksperimen) ke atasnya.

Inferens terbahagi kepada dua iaitu :-
1. Inferens bebas/tidak terkawal - Sebarang Penerangan/Sebab/Alasan yang logik diperolehi daripada pengetahuan sedia ada, pengalaman lalu, atau pembacaan. Biasanya mempunyai lebih daripada 1 jawapan

Inferens Terkawal/Jitu – Penerangan / Sebab /Alasan jelas yang telah ditetapkan dengan jawapan yang terhad. Jawapan bagi Inferens Terkawal boleh dirujuk kepada Pembolehubah Dimanipulasi (PM).

Untuk memahami lenih lanjut sila muat turun latih tubi dibawah : PDF Latih Tubi Soalan Inferens 2019

0 Response to "Latih tubi Soalan Inferens 2019"

Post a Comment