Sifat Dermawan Yang Perlu Ada Dalam Diri Seorang Musilim Yang Berjaya

BISMILLAH
Sifat dermawan yang perlu ada dalam diri seorang musilim yang berjaya

Sifat kedermawanan merupakan sifat yang mulia, dan Allah SWT menyukai orang yang mempunyai sifat tersebut. Ia merupakan tanda kekuatan dan perasaan manusia yang sebenar, sifat murah hati juga mampu untuk mengubah presepsi masyarakat kepada kita. kedermawanan boleh datang dalam pelbagai bentuk. Kita boleh menjadi murah hati dengan kekayaan kita, masa kita, pengetahuan kita, dan tenaga kerja kita.

Sifat murah hati boleh muncul dalam pelbagai sudut yang berbeza.

1. Dermawan dalam kehidupan kita. 
Di mana seseorang meletakkan nyawa mereka dalam pertahanan dan perlindungan orang lain. Ini adalah ungkapan yang paling besar dalam sifat kedermawanan yang ada dalam diri seseorang.

2. Dermawan dalam kepimpinan. 
Kepimpinan adalah ujian. Seorang pemimpin yang murah hati mendahulukan rakyat dan berusaha untuk kebajikan mereka pada setiap masa. Jika kepentingan rakyat dapat dipenuhi dengan meletak jawatan dan memberikan tugas kepimpinan itu kepada orang lain, maka itu adalah apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang baik.

3. Dermawan atas kekayaan kita. 
kita bekerja keras untuk mendapatkan, menyimpan, dan melindungi kekayaan kita. tetapi, apabila kita memberikannya kepada orang miskin, yang memerlukannya, atau seseorang yang meminta sedekah, dan mengetahui hakikat bahawa mereka tidak bekerja untuk mendapatkannya, kita telah mencapai satu tingkat dermawan yang sangat tinggi.

Allah berfirman:
 "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung." 
[Surah al-Hashr: 9]

4. Dermawan terhadap ilmu pengetahuan dengan menyampaikannya. 
Ini lebih baik daripada dermawan atas harta kita. Ilmu pengetahuan lebih mulia daripada wang, kerana kekayaan pasti hilang(habis) tetapi ilmu pengetahuan akan kekal dan berterusan. Apabila seseorang bertanyakan satu soalan,kita harus menjawapnya dengan ikhlas dan baik, kita harus memberikan jawapan yang lengkap dan mudah untuk di fahami.

5. Dermawan atas status kita dalam masyarakat. 
Contohnya menggunakan pengaruh yang kita untuk membantu orang lain memenuhi keperluan mereka, seperti menjadi pengantara dengan seorang pegawai bagi pihak orang lain.

6. Dermawan terhadap kekuatan fizikal anda. 
Nabi Muhammad (saw) berkata:
 "Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya: engkau berlaku adil kepada dua orang (yang bertikai/berselisih) adalah sedekah, engkau membantu seseorang menaikannya ke atasnya hewan tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang engkau jalankan menuju (ke masjid) untuk shalat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah
 "[Sahih al-Bukhari (2989) dan Sahih Muslim (1009)]

7. Dermawan dalam menunjukkan kesabaran dan memaafkan kesalahan orang lain. 
Hanya yang terbaik dan yang terkuat mampu bersikap adil. Kita seharusnya bermurah hati dengan cara ini walaupun kita tidak mempunyai sifat dermawan dalam bentuk wang, kerana ianya mampu memberi kita kebaikan di dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT:
 "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." 
[Surah Al `Imran: 134]

8.Dermawan melalui tingkah laku yang baik. 
Sifat mesra, soban dan baik adalah satu bentuk amal. Orang-orang yang dermawan dengan cara ini dapat mencapai pahala orang yang berpuasa dan solat sepanjang malam. Kebaikan daripada akhlak yang baik tidak terhitung. Tiada seorang pun daripada kita, walaupun tidak kaya, kita semua boleh berkongsi tingkah laku yang baik kami dengan semua orang.

Firman Allah SWT:
"Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Al-Qhasash: 77"


9. Tidak perlu kita cemburu terhadap apa yang orang lain ada. 
Maksudnya anda tidak rindu dan menginginkan apa yang orang lain ada yang kita tidak ada, contohnya, rumah yang besar dan kekayaan yang banyak. `Abd Allah b Mubarak "berkata bahawa kualiti yang ada dalam diri kita ini lebih baik daripada menghabiskan hidup dalam kekayaan kita.

Kemurahan hati adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah yang mulia. Salah satu daripada nama Allah adalah al-Jawad, Yang Maha-Pemurah.

Nabi Muhammad (saw) bersabda: "Allah maha pemurah dan murah hati, dan menyukai orang-orang yang dermawan dan murah hati. Dia mencintai adab teladan dan membenci sifat yang tidak baik. "[Mustadrak al-Hakim (1/48)]

Nabi Muhammad (saw) memberitahu kita bahawa Allah berfirman:
"Wahai hamba-hambaKu! Jika yang pertama di antara kamu dan yang terakhir kamu, setiap manusia dan jin di antara kamu, berkumpul bersama-sama di satu tempat dan memohon kepada-KU, dan akan-KU berikan setiap orang apa yang mereka minta, ia tidak akan mengurangi apa yang ada pada-KU. "
[Sahih Muslim (2577)]

Ibn `Abbas memberitahu kita:" Rasulullah saw merupakan seorang yang paling dermawan. Rasulullah lebih dermawan di bulan Ramadhan ketika Jibril bertemu dengannya. Dia akan datang kepadanya setiap malam di bulan Ramadhan dan mempelajari Al-Quran.

wallahualam...

0 Response to "Sifat Dermawan Yang Perlu Ada Dalam Diri Seorang Musilim Yang Berjaya"

Post a Comment